Så behandlar vi dina personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?
Swesum AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för vårt erbjudande inom Ingen vanlig ekonomiavdelning™.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss i egenskap av representant för företaget och för att vi ska kunna kontakta dig vid initial kontakt. Uppgifter som namn, e-postadress, sparas i förekommande fall.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna kontakta dig vid visat intresse för våra tjänster.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är aktuella, det vill säga efter initial kontakt har skett eller om du begärt rättning eller radering av dina uppgifter och vi har kunnat konstatera att ett fel har begåtts. Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vi delar dina kontaktuppgifter med:

-Resulterna AB
-Ekström Invest AB

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.
Du är välkommen att kontakta Swesum AB om du har några frågor gällande denna information.

Om cookies på Swesum.se
Cookies är en mindre textfil som lagras på din dator och används av många webbplatser för att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av webbsidan. På ingenvanligekonomiavdelning.se används cookies för statistik och webbanalys genom verktyget Google Analytics. Denna tjänst använder sig av cookies och IP-adresser för att tillhandahålla och skydda tjänsten, och för att förse webbplatsägaren med information om var i världen deras besökare befinner sig. Google Analytics delar inte med sig av IP-adresser till webbplatsägaren, i detta fall Swesum AB.

Mer information om hur Google Analytics hanterar cookies och IP-nummer kan du läsa i Google Analytics säkerhets- och sekretessprinciper. Om du inte vill att din aktivitet på ingenvanligekonomiavdelning.se ska vara tillgängligt för Google Analytics kan du antingen stänga av cookies i din webbläsare, eller installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Om du har frågor om hur vi hanterar cookies, kontakta oss gärna på info@swesum.se.